Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Διοικητική περιφέρεια (14.157 τ. χλμ., 611.067 κάτ.) της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η πληθυσμιακή της πυκνότητα (43 κάτ./τ. χλμ.) είναι αισθητά μικρότερη από τη μέση πληθυσμιακή πυκνότητα ολόκληρης της χώρας (83 κάτ./τ. χλμ.). Χαμηλή είναι και η αστικοποίηση του πληθυσμού (40%), παρά την παρουσία ταχύτατα αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων όπως η Αλεξανδρούπολη. Αυτό οφείλεται στο ότι η περιφέρεια αυτή έχει αρκετά καλλιεργήσιμα εδάφη (περίπου το 10% των καλλιεργήσιμων εδαφών όλης της χώρας) και βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Ενδεικτικά, το 1991 ο πρωτογενής τομέας απασχολούσε το 46,10% των εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές και για πολλούς λόγους (θέση, τοπικοί παράγοντες) η περιφέρεια αυτή χαρακτηρίζεται από υποτονική οικονομική ανάπτυξη, αν και μπορεί να θεωρηθεί αρκετά πλούσια σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους τους οποίους αδυνατεί να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά. Με βάση τα παραπάνω, οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της είναι: α) Η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της εξαρτώμενης από αυτήν μεταποίησης. β) Η ανάπτυξη των συγκοινωνιακών δικτύων που θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της οικονομίας. γ) Η βελτίωση των σημαντικών λιμένων (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Πόρτο Λάγος). δ) Η καλύτερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. ε) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής. στ) Η καλύτερη εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη — Sp Rytų Makedònija ir Trãkija Ap Ανατολική Μακεδονία και Θράκη/Anatoliki Makedonia kai Traki L Graikijos adm. sritis …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Μακεδονία — Ιστορική γεωγραφική περιοχή (34.203 τ. χλμ., 2.424.764 κάτ.) της Βόρειας Ελλάδας, της οποίας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος. Εκτείνεται μεταξύ της οροσειράς της Πίνδου στα Δ, που τη χωρίζει από την Ήπειρο, και του ποταμού Νέστου στα Α, που τη… …   Dictionary of Greek

  • Θράκη — I Μυθολογικό πρόσωπο. Αναφέρεται ότι ήταν κόρη του Ωκεανού και της Παρθενόπης, αδελφή της Ευρώπης. Η Θ. ονομαζόταν Τιτανίς από τον Στέφανο τον Βυζάντιο, ο οποίος απέδιδε την καταγωγή της στον Ωκεανό. Σύμφωνα με τη μυθολογία, απέκτησε τον Βίθυ από …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Κοινωνία και Οικονομία (Αρχαιότητα) — ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η οικονομία στην Aρχαϊκή περίοδο Στον τομέα της οικονομίας, στην Aρχαϊκή περίοδο, σημειώθηκε μια σημαντική πρόοδος σε σχέση με τη Γεωμετρική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Αρχαιότητα) — ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (600000 1100 π.Χ.) Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι η ζωή ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο από το 100 000 π.Χ. (Παλαιολιθική εποχή). Όμως, η χρονική περίοδος που ιστορικά παρουσιάζει εξαιρετικό… …   Dictionary of Greek

  • καπνός — I (Βοτ.). Ονομασία που αποδίδεται στο γένος Nicotiana, σε ορισμένα είδη αυτού του γένους και στα ξηραμένα φύλλα αυτών των φυτών. Από το είδος Nicotiana rustica παράγεται ο κ. σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, ωστόσο το παγκόσμιο εμπόριο κ.… …   Dictionary of Greek

  • Kinotita — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Präfekturen Griechenlands — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Verwaltungsgliederung Griechenlands — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

  • Ostmakedonien und Thrakien — Region Ostmakedonien und Thrakien Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”